Hoe te om de problemen van document machinemislukking op te lossen?

May 24, 2023

Laatste bedrijfsnieuws over Hoe te om de problemen van document machinemislukking op te lossen?

Wat weet u over de document mislukkingen van het machinesmateriaal? De materiaalmislukkingen in document makend proces altijd is een lastig probleem, zodat om de problemen in het papierfabricageproces te identificeren en op te lossen?

Wat zijn de problemen in het beheer en het onderhoud van papierfabricagemachine?

Gebrek aan professionele beheersarbeiders

In de traditionele indruk van mensen, is de papierindustrie het basiswerk dat worden voltooid kan door het vernietigen van, dan sommige hoge vezelweefsels te organiseren en te wassen. Nochtans, in het werkelijk hoeveelheid werkproces van papierfabrieken, behoren de algemene technologie en het hoge verontreinigingsmilieu tot de zeer riskante industrieën omdat het algemene verwerkingsproces zeer gevaarlijk is en de milieuvoorwaarden zijn ook zeer ruw.

 

Tegelijkertijd, tijdens het leiden van wat mechanisch materiaal, vele beheerspersoneel verschillende salarissen hebben in vergelijking met beheerspersoneel in andere industrieën. Daarom in het algehele proces van talentenaantrekkelijkheid, is het onmogelijk om relevante high-tech talenten aan te werven. Voorts kan de reeks systemen opgezet binnen zich geen werknemers effectief motiveren, wat tot een significant verlies van talent in de papierfabriek elk jaar leidt. om de normale bedrijfsvoering van de papierfabriek te ontmoeten, is het noodzakelijk om talenten van zijn personeel van het mechanisch materiaalbeheer aan te trekken en zijn eigen beheersysteem te veranderen. Anders, moet de papierfabriek meer energie en kosten in het beheer van mechanisch materiaal investeren om de normale bedrijfsvoering van de fabriek te handhaven.

 

De achterwaartse maatregelen van het materiaalonderhoud

 

Tijdens het bouwproces, wegens het ruwe toepassingsmilieu en op hoge temperatuur, kunnen velen mechanisch materiaal defect zijn wegens de gevolgen van op hoge temperatuur en stof tijdens verrichting. Dit maakt het noodzakelijk ook om ervoor te zorgen dat het basisonderhoudswerk van elk mechanisch materiaal op zijn plaats is alvorens het te beginnen werk, dit de mechanische schade kan verminderen die door het milieu wordt veroorzaakt.

 

In het huidige stadium, wegens talentenbeperkingen, is het gemeenschappelijk voor onderhoudspersoneel niet kunnen hun taakfuncties tijdens onderhoud volledig uitvoeren, dat heeft geleid tot veel materiaal die tijdens verrichting worden beschadigd, resulterend in een verkorte levensduur. Tegelijkertijd, wegens de moeilijkheid en het hoge technische niveau van het werk van het basismateriaalonderhoud, zijn vele vaklieden subjectief onwillig om dit werk uit te voeren.

 

Daarom in veel gevallen, wanneer het uitvoeren van mechanisch materiaalonderhoud, herstellen vele mechanische onderhoudspersoneel in plaats daarvan geen beschadigde delen maar keuren vervangingsmethodes goed om het probleem op te lossen. Dit niet alleen verhoogt de totale basiskosteninvestering van de papierfabriek, maar ook leidt tot onderhoudswerknemers die niet kunnen om hun technische vaardigheden verbeteren, en zo, in het geval van een belangrijk gevaarlijk ongeval, kunnen zij niet het materiaal effectief herstellen, op zijn beurt, het zullen brengen meer economische verliezen aan de papierfabriek en ook zullen stellen bepaalde risico's voor zijn eigen werkomgeving.

 

Het strenge verouderen van materiaal

 

Voor sommige kleine document ondernemingen, om de controle van fondsen te verzekeren, is de totale kostinvestering voor sommige projecten verminderd. Voor wat onnodig mechanisch personeel, wordt de kostencontrole meer weerspiegeld in het knipsel van personeel, en ook in de aankoop van wat nieuw materiaal, dat het ook onmogelijk maakt om in time materiaal te vervangen, verhogend de werkbelasting van onderhoudspersoneel, en ook leidend tot de ononderbroken verhoging van onderhoudskosten.

 

Tegelijkertijd, wegens materiaal dat niet, zal het het ook voor het onmogelijk maken om normale output door het volledige spel van zijn eigen functies tijdens het het werkproces te bereiken tijdig wordt vervangen. Bovendien, wegens het verouderen van het materiaal, zullen meer gevaarlijke stoffen in het afvalwater worden gelost, dat ook de investering in behandelingskosten tijdens het recentere stadium van waterbehandeling verhoogt.

 

Tijdens mechanische toepassing, kan de ontoereikende capaciteit van mechanisch materiaal ook tot zijn onvermogen leiden om een stijging van productie door gemechaniseerde bevordering te bereiken, die de ontwikkelingssnelheid van de onderneming kan vertragen en in een situatie resulteren waar de aanwinsten belangrijker dan de verliezen zijn.

 

Scheiding tussen toepassing en onderhoud

 

Hoewel velen document die ondernemingen maken een verantwoordelijkheidssysteem van vast personeel en posities hebben uitgevoerd, heeft het proces om dit systeem te formuleren de specifieke verantwoordelijkheidsaanpassing van specifiek personeel voor het onderhoudssysteem overzien. Daarom heeft dit ook geleid tot de moeilijkheid in het verdelen van de rechten en de verantwoordelijkheden van mechanisch materiaal tijdens dagelijks onderhoud toe te schrijven aan het gebrek aan verordeningen, dat precies wegens het bestaan van dit fenomeen is, heeft dit ook geleid tot vele exploitanten slechts veroorzakend de verwante industrieën door het gebruik van mechanisch materiaal tijdens het verrichtingsproces, zonder het kunnen de werkende status van hun materiaal effectief evalueren, en ook onbekwaam om sommige eenvoudige problemen door de oefening van hun eigen capaciteiten te behandelen.

 

In dit verband, wanneer er een materiaaldefect tijdens het relevante verrichtingsproces is, leidt het vaak tot het verplaatsen van verantwoordelijkheid tussen onderhoudspersoneel en exploitanten. Dit niet alleen beïnvloedt ernstig productie, maar ook maakt de onderneming door diverse factoren tijdens verrichting wordt beperkt die.

 

Voor sommige ondernemingen, tijdens ontwikkeling, hebben zij niet plaatsen hun gezichten op de langere termijn. In het productieproces, concentreren zij zich slechts bij het verbeteren van economisch rendement. Dit kan ook tot interne verrichtingen leiden, waar het beheerspersoneel hun beheersverantwoordelijkheden niet kunnen vervullen en vaak het werk onophoudelijk om het projectprogramma te grijpen, dat tot overbelasting op lange termijn van machines en materiaal kan leiden, Veroorzakend schade aan zijn eigen delen of het onvermogen om relevante interne aanpassingen te bereiken kan ook tot een reeks problemen tijdens zijn verrichting leiden, resulterend in de behoefte aan een hoop van financiering om het onderhoud van mechanisch materiaal in de recentere stadia goed te maken.

 

Wat zijn de oplossingen aan de problemen in het beheer en het onderhoud van papierfabricagemachine?

Verbeter beheersysteem

In antwoord op de reeks vroeger beschreven fenomenen, is het noodzakelijk om de totstandbrenging van zijn interne beheersstructuur te verbeteren, en dan een verenigde afdeling van verantwoordelijkheden en systemen te vestigen. Kan op deze wijze slechts uitvoerig beheer door specifiek personeel worden verzekerd, en de totstandbrenging van rechten en verantwoordelijkheden voor relevant personeel kan door de daadwerkelijke uitoefening van beheersfuncties worden bereikt. Kan dan slechts personeel op alle niveaus worden gemotiveerd om actief te werken en ervoor te zorgen dat het specifieke personeel op plicht is, kan het doeltreffende toepassing en onderhoudsbeheer van mechanisch materiaal door de functies van relevant die personeel worden bereikt, dat een reeks problemen kan effectief verminderen door ongepast beheer en ontoereikend onderhoud in de productie van mechanisch materiaal worden veroorzaakt.

 

Tegelijkertijd om de efficiënte implementatie van zijn beheersproces te verzekeren en de efficiënte tenuitvoerlegging van diverse taken te bevorderen, is het ook noodzakelijk om overeenkomstige aansporingssystemen en strafmaatregelen te ontwikkelen, om efficiënt intern beheer te bereiken door de toepassing van het systeem en ervoor te zorgen dat het relevante personeel hun het werkefficiency overeenkomstig de beschikbaar stellen van het systeem kan verbeteren om de normale bedrijfsvoering van de onderneming te verzekeren.

Doe goed inspectie

Het inspectiewerk is het werk van het meest basismateriaalbeheer, en met de ononderbroken ontwikkeling van technologie, is de toegepaste technologie meer geneigd naar de toepassing van geïntegreerde technologie. Daarom kan het traditionele punt om inspectiemethodes te richten de basisverrichting van materiaal niet meer ontmoeten.

 

om ervoor te zorgen dat het mechanische materiaal een reeks problemen kan verminderen die door slechte verrichting van het materiaal zelf tijdens verrichting worden veroorzaakt, is het ook noodzakelijk om de algemene verrichtingsstatus van het mechanische materiaal door het inspectiewerk te beoordelen, om fouten in effectief de knop te elimineren en de dynamica in real time van het algemene materiaal te begrijpen tijdens verrichting, om sommige materiaalproblemen te ontdekken zo spoedig mogelijk, slechts dan kan doeltreffende maatregelen worden toegepast om de normale bedrijfsvoering van het materiaal te verzekeren.

 

Versterk het onderhoud van materiaal

 

Het efficiënte onderhoud van materiaal kan ervoor zorgen dat het een stijging van zijn eigen productie tijdens verrichting kan bereiken. Omdat slechts door te versterken het onderhoud het fenomeen van materiaalmislukking en schade kan worden verminderd, en tegelijkertijd, kan de verrichtingsstatus van het materiaal beter worden aangepast, dat de algemene zachtheid van zijn verrichting kan bevorderen en daardoor zijn algemene output verhogen. In dit verband, slechts door efficiënt onderhoud van materiaal te versterken het toepassingsleven van het materiaal worden uitgebreid, daardoor verminderend kan kosteninvestering.

 

Hurende professionele arbeiders

 

betrokken verordeningen effectief om ten uitvoer te leggen en materiaal te handhaven, is het noodzakelijk om professionele talenten te huren om efficiënt beheer van hun materiaal te bereiken. In dit verband, is het noodzakelijk om een goed werk in talentendrainage te doen en ervoor te zorgen dat de gespecialiseerde posities en de certificaten, worden verkregen om de eenheid van posities en certificaten te bereiken, en daardoor die het voorkomen van materiaalmislukkingen te verminderen door niet professionele talenten worden veroorzaakt niet kunnend hun materiaal effectief leiden.

 

Conclusie

 

De ontwikkeling van een papierfabriek kan niet van het efficiënte beheer van beheerspersoneel worden gescheiden, en tegelijkertijd, kan het niet van het onderhoud van mechanisch materiaal door onderhoudspersoneel worden gescheiden. Slechts door een goed te doen baan in de verrichting van het basiswerk kunnen wij efficiënte ontwikkeling de voortdurende verbetering van zijn economische voordelen bevorderen verzekeren en.